Mừng sinh nhật Qmart một tuổi, Coca Cola triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn. dh 

Xin chúc mừng danh sách khách hàng trúng thưởng:

STTThẻ khách hàngTênGiảiGiải thưởng
19999200005025CAO THI THUONG HANHATBẾP NƯỚNG
29999500000859NGUYÊN THỊ THU HIỀNNHATBẾP NƯỚNG
39999200028887NGUYEN HIEN 10NHATBẾP NƯỚNG
49999200037904ĐOÀN VĂN MẬUNHATBEP NUONG
59999200004982LE TUYET NHUNGNHATBEP NUONG
69999500001992NGUYEN THIEN TRUNGNHIBÌNH NƯỚC
79999200022914ĐÀO QUY SƠNNHIBÌNH NƯỚC
89999200024105TRẦN THU PHƯƠNGNHIBINH NUOC
99999200010441KIỀU THỊ HỒNG NHUNGNHIBINH NUOC
109999200043540NGUYÊN ĐẮC THẮNGNHIBINH NUOC
119999200024055DƯƠNG THẾ VINHNHIBINH NUOC
129999200038818CT11210NHIBINH NUOC
139999200007055NGUYEN HOANG LANNHIBINH NUOC
149999500000716NGUYỄN PHƯƠNG ANHNHIBINH NUOC
159999200043578TRẦN THỊ DIỆU LINHNHIBINH NUOC
169999200003545NGUYỄN LAN VIBACGV
179999100001158LƯU THỊ THUBACGV
189999200003421NGUYỄN THỊ MINH NGỌCBACGV
199999200026324LE THỊ GIANGBACGV
209999100003409NGUYỄN SĨ THÁIBACGV
219999200027290CT15A17BACGV
229999200027626NGUYEN THI PHUONG THANHBACGV
239999200013964VU THI TRA GIANGBACGV
249999500002925VU BÌNHBACGV
259999200007218VŨ THỊ MẾNBACGV
269999200022918NGUYEN DUC MINHBACGV
279999200023213NGUYỄN VŨ TÙNG ANHBACGV
289999200015312LE THI TRANGBACGV
299999200028552LE THI NHU HANGBACGV
309999200039356DO THI MAI HUONGBACGV
319999200006612LÊ THỊ HOÀNG LANBACGV
329999500000812TRẦN THỊ THU HƯƠNGBACGV
339999200024271NGUYỄN THI THUỶBACGV
349999300001421LE THI BAO NGOCBACGV
359999200004625TRAN HỒNG LÊBACGV
369999200029267HOANG THI DIENBACGV
379999200034435PHI VAN QUYETBACGV
389999200004920PHAM THI CHINHBACGV
399999200044501NGUYEN THI KHUYENBACGV
409999200008091TRẦN THỊ THANH HÀBACGV
419999200009652NGUYỄN THIỊ THỦYBACGV
429999200009659NGUYỄN XUÂN HƯƠNGBACGV
439999500001610TRAN THỊ TUYẾT HẠNHBACGV
449999200023086NGUYEN THI NGOC MAIBACGV
459999200027787BA HONGBACGV
469999200032598DUONG HẰNGBACGV
479999200003016ĐO THỊ XUÂNBACGV
489999200003290LE HUONG TRANGBACGV
499999200040917LA THI HANGBACGV
509999200007711DUONG THU TRANGBACGV
519999200037948CHỊ PHƯƠNGBACGV
529999200023911PHAM THI THỨCBACGV
539999200010558HOANG LAN ANHBACGV
549999200040777NGÔ TUYẾT MAIBACGV
559999500001467NGUYEN QUOC HÒABACGV