Địa chỉ NCC: Thôn Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội

Số Giấy chứng nhận ATTP của NCC: 18GCN/2015/NNPTNT-HAN: 

Ngày cấp: 26/10/2015

Nơi cấp: Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội


Hình thức nuôi trồng/canh tác sản phẩm:  Rau An Toàn

Địa điểm nuôi trồng/canh tác : ĐÔNG ANH, HÀ NỘI


HTX Sản xuất và Tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng là một nhà cung cấp uy tín tại miền Bắc chuyên cung cấp các loại rau củ quả sạch, không chất bảo quản và đảm bảo chất lượng thực phẩm. Các sản phẩm của doanh nghiệp đều đảm bảo độ tươi và giá trị dinh dưỡng cần thiết.Qmart luôn lựa chọn nhà cung cấp hàng đầu để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ.